Nikdo se nechce ujmout funkce předsedy či členství ve výboru?

Předsedou Vašeho SVJ může být v souladu s novým občanským zákoníkem právnická osoba
profesionál, který se vyzná ve:

 • vyúčtování služeb
 • provádí kontrolu účetnictví
 • kontroluje technickou správu domu
 • dohlíží na prováděné opravy
 • profesionálně kontroluje činnost správce
 • řídí nakládání s finančními prostředky domu dle pověření shromáždění vlastníků
 • má základní právní znalosti
 • zajišťuje řešení dluhů vlastníků
 • navrhuje řešení zlepšení domu
 • má tým odborných spolupracovníků
 • vyřizuje žádosti, doporučení, připomínky a stížnosti obdržené od členů společenství

PŘEDSEDA SPOLEČENSTVÍ jedná samostatně, a to na základě volby shromážděním SVJ a výkon funkce předsedy je kontrolován kontrolní komisí či revizorem z řad členů SVJ.

Členové SVJ jsou pravidelně informováni o nových skutečnostech,
což zajišťuje členům SVJ plnou kontrolu nad výkonem funkce předsedy SVJ.

 • Optimalizace + kontrola nákladů a objemů dodávek od dodavatelů služeb (energie, teplo, voda, plyn, pojištění, po revizní opravy, správce domu, výběrová řízení apod.)
 • Čtvrtletní pravidelné zprávy a přehledy činností dostupné všem vlastníkům či nájemcům formou rozesílaného e-mailu
 • Aktualizace seznamu vlastníků včetně příslušných kontaktů
 • Flexibilita – časová přizpůsobivost potřebám domu a vlastníků
 • Pevný termín přítomnosti v objektu – 1x měsíc x 2 hodiny
 • Komunikace s kontrolní komisí či jednotlivými vlastníky přes e-mail dle potřeby, popřípadě při přítomnosti v objektu.
 • Kontrola nad uzavřenými smlouvami společenství vlastníků
 • Správné fungování domu dle zákona a potřeb vlastníků – směrnice ve spolupráci se správcem
 • Odborná orientace v technické správě nemovitost
 • Příprava a organizace shromáždění společenství vlastníků
 • Kontrola dlužníků a koordinace právních služeb vč. komunikace ve spolupráci se správcem
 • Zajištění zpracování plánu oprav a investic
 • Kontrola spolupráce se správcem nemovitosti + případné návrhy na revizi rozsahu služeb
 • Zajištění řádného pojištění domu
 • Návrhy na modernizaci a inovace, pro bezpečné a pohodové bydlení

ČASTÉ DOTAZY VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Externí předseda nebude znát skutečné potřeby domu! Myšleno technické a stavební záležitosti. Jak zabezpečí někdo z venku dobrý technický stav domu?
Jelikož máme k dispozici dostatek odborníků ze stavebních firem či řemeslníků, na které je spolehnutí a jsou prověření, problémy či předpokládané „problémy“ umíme řešit rychle či je rovnou odhalíme. Jedná se o naší každodenní náplň práce, reagujeme pružně.
Jsem členem výboru, mám se začít bát soudních žalob?
Máme za to, že přehnané obavy z žalob vůči členům výboru SV nejsou na místě, i když… dovolíme si tvrdit, že drtivá většina členů výborů vykonává svou funkci odpovědně a svědomitě, na druhou stranu je zapotřebí uvést, že by všichni členové výborů měli k výkonu své funkce přistupovat s maximální pozorností a zodpovědností. Nové zákonné úpravy vyžadují značnou pozornost, a tak mohou být členové statutárního orgánu SV pod drobnohledem členů SV i jiných institucí častěji, než tomu bylo doposud.
Vytunelujete nás! Nebudeme mít kontrolu! Jak zjistíte, že se nic takového nestane?
Toto se stává i s výborem či zástupcem z řad vlastníků. Naše společnost by si jakoukoliv neoprávněnou manipulací s prostředky domu zavřela cestu k dalším klientům a tudíž k živobytí. Díky smluvní vazbě by se jednalo o snadno prokazatelný podvod s plnými následky postihu. Ve Vašem případě mohou mít vlastníci plnou kontrolu jak přes revizora, kontrolní komisi nebo i napřímo zvolením určené osoby, po dohodě může naše společnost kdykoliv veškeré dokumenty předložit vč. výpisu z účtu. Odbornost, odpovědnost a správa domu s péčí řádného hospodáře je naším krédem. Rádi budeme řídit váš dům správným směrem a eliminovat veškeré nežádoucí vlivy.

Máte další otázky? Nebojte se na nás obrátit

Máte zájem o profesionálního předsedu SVJ?  Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel vyřízení poptávky