Cena za převzetí odpovědnosti předsedy SVJ, řízení a návrhů řešení = cena za funkci profesionálního předsedy společenství vlastníků jednotek.

Cena za funkci předsedy SVJ je nastavována individuálně. Velmi záleží na situaci, co přesně Váš dům potřebuje a na rozsahu těchto činnosti í současného výkonu správce nemovitostí SVJ. Za jednotku se odměna za funkci profesionálního předsedy společenství vlastníků pohybuje od 50Kč – 250Kč / jednotka / měsíc bez DPH.

Cena za výkon externího předsedy SVJ, je fakturována společenství vlastníků, tzn. tato cena je konečná a společenství nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění. Většinou je odměna celého výboru vyšší a tedy zde je první prostor k úsporám.

Další podrobnosti profesionálního předsedy SVJ najdete v sekci  Výhody externího předsedy SVJ.

Abychom se mohli starat o Váš dům s péčí řádného hospodáře, stanovili jsme pro menší bytové domy minimální cenu za výkon funkce profesionálního předsedy SVJ na 5 000Kč bez DPH/ dům a to v závislosti na technickém a ekonomickém stavu domu.


Chcete cenovou nabídku?

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel vyřízení poptávky