On-line předseda SVJ představuje moderní způsob, jak pomoci stávajícímu statutárnímu orgánu vykonávat svou funkci správně a efektivně. Tato nová role je často zvolena k poskytování konzultací, rady a podpory, aniž by byla permanentním členem správního orgánu SVJ.

 

Funkce On-line Předsedy SVJ – Podpora Pro Statutární Orgán

V dnešní době se technologie stává nedílnou součástí našich životů, a to včetně správy nemovitostí. S rozvojem internetu a komunikačních nástrojů vznikla nová role – on-line předseda Společenství Vlastníků Jednotek (SVJ). Tato moderní forma předsedy SVJ umožňuje efektivní správu bytových jednotek a domů i na dálku, a to s řešením pravidelných i nahodilých záležitostí SVJ, jako je např. svolávání shromáždění, podávání návrhů do obchodního rejstříku, jednání s úřady, rekonstrukce, vyúčtování atd. Dále Vám můžeme nabídnout základní právnické, technické a ekonomické poradenství, případně Vám doporučíme osvědčené odborníky.

 

  1. Rady a konzultace: On-line předseda SVJ poskytuje rady a konzultace týkající se správy nemovitosti a řešení běžných problémů. To může zahrnovat doporučení ohledně údržby budovy, financování oprav, výběru dodavatelů a dalších aspektů spojených s provozem domu.

 

  1. Kontrola stanov: On-line předseda SVJ sleduje, zda stanovy společenství vlastníků jednotek jsou dodržovány. Pokud je třeba provést změny nebo aktualizace, může on-line předseda SVJ pomoci vlastníkům s procesem revize stanov a zajištěním jejich schválení.

 

  1. Příprava shromáždění: On-line předseda SVJ připravuje schůze společenství vlastníků jednotek, včetně stanovení agendy a distribuce informací. Díky moderním technologiím může také usnadnit online schůze, což je stále více oblíbený způsob, jak zvýšit efektivitu jednání.

 

  1. Smlouvy a dodavatelé: On-line předseda SVJ pomáhá s uzavíráním smluv s dodavateli, kteří poskytují služby pro budovu, jako je údržba, úklid nebo opravy. Díky svým znalostem může také zajistit, že smlouvy jsou spravedlivé a v souladu s právními předpisy.

 

  1. Kontrola financí: On-line předseda SVJ dohlíží na finanční správu SVJ, včetně sbírání poplatků od vlastníků a správu rozpočtu. Díky moderním finančním nástrojům může poskytovat transparentní a aktuální informace o finanční situaci SVJ.

 

On-line předseda SVJ cena – poskytujeme naše služby  obvykle v hodinové sazbě 1.500Kč/hodina. Výhodou této platby za hodinovou sazbu je transparentnost a možnost přesného sledování nákladů SVJ. To umožňuje správné a spravedlivé zhodnocení služeb, které on-line předseda SVJ poskytuje. Zároveň je třeba poznamenat, že SVJ hradí on-line předsedovi pouze za konkrétní úkony nebo konzultace, které byly dohodnuty a provedeny.


Chcete využít naše služby on-line předseda SVJ? Vyplňte níže uvedený formulář se základními údaji o Vašem SVJ a my se Vám ozveme zpět.    Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel vyřízení poptávky