odpovědnost, řešení, řízení SVJ

Našim hlavním cílem je vaše spokojenost - profesionální předseda SVJ vykonává svoji činnost se spolupracovníky, kteří v oboru správy nemovitostí mají zkušenosti více než 15 let.

Odpovědnost – profesionální předseda SVJ plně odpovídá za bezproblémový chod Vašeho SVJ. Profesionální předseda SVJ spolupracuje s právníky, kteří zabezpečí právní dohled nad činností SVJ. Technickou kontrolu domu provádí profesionální předseda SVJ ve spolupráci se znalci v oboru nemovitostí.

Řešení - Profesionální předseda SVJ navrhuje na shromáždění vlastníků SVJ optimální řešení problémů. Společenství vlastníků vždy musí schválit profesionálnímu předsedovi SVJ postup činností. Dům máte pod vedením profesionálního předsedy SVJ plně pod kontrolou a to formou kvartálních zpráv o činnosti profesionálního předsedy SVJ, tak zvolení kontrolní komise či revizora, který s předsedou SVJ spolupracuje/komunikuje.

Řízení - Profesionální předseda SVJ řídí a kontroluje zejména správu nemovitostí, dodavatele, zhotovitele zakázek, vedení účetnictví SVJ, pravidelné revize, vedení vymáhání dlužných částek apod. Tak aby společenství vlastníků bylo pod vedením profesionálního předsedy SVJ bezproblémové.


Potřebujete více informaci?

KONTAKTOVAT