• SVJ PŘEDSEDA


VYBERTE SI CO VÁS ZAJÍMÁ

Zajištěním služby výkonu funkce statutárního orgánu SVJ tedy funkcí profesionálního předsedy se zabýváme od roku 2017. V prvních letech se jednalo o jednotky společenství vlastníků, kterým služba externího předsedy pomohla uklidnit konflikty a osobní spory uvnitř společenství.

Nyní naši službu profesionální ho předsedy SVJ využívají již desítky společenství vlastníků, kde výkon funkce zajišťovali vlastníci, kteří již nemají komu funkci předat. Každé společenství vlastníků je jedinečné a takto je k zajištění služby externího předsedy SVJ třeba přistupovat.
Výhodou pro zajištění služby předsedy SVJ je naše odbornost a zkušenost při řešení situací, které nastávají. Abychom mohli službu zajistit odpovědně, komplexně a starat se o více domů, máme tým zaměstnanců, kteří se o Váš dům starají. Vše kontroluje, řídí a pokyny dává předseda SVJ z pozice statutárního orgánu.

Profesionální předseda SVJ ví, že jeho činnost nespočívá ve výměně žárovek a úklidu sněhu okolo domu. To je práce údržby a nesouvisí s činností statutárního orgánu. Úkolem statutárního orgánu je zastupovat společenství vlastníků, být dobrým mediátorem při konfliktech a chránit zájmy společenství vlastníků ve všech oblastech správy společného majetku.

V případě, že podobnou situaci řešíte, neváhejte se na nás obrátit.