Hlavní činnosti Předsedy SVJ se kryjí s výčtem povinností obsažených ve vašich stanovách.

Základní přehled činností ve funkci Předsedy SVJ:

 • Řízení a kontrola činnosti správce.
 • Řízení a organizace činnosti společenství vlastníků
 • Svolávání, předsedání, organizace a průběh shromáždění SVJ
 • Delegování výkonu usnesení shromáždění na stávajícího správce nemovitostí
 • Nastavení směrnic pro řádný běh a fungování společenství
 • Komunikace s třetími osobami ve vztahu k SVJ( dodavatelé služeb, médií, zástupci města, státu, právníci, notáři, odhadci, daňoví poradci …)
 • Kontrola plnění usnesení shromáždění
 • Organizace periodických porad se správcem domu
 • Periodické kontroly domu a technologií za účasti správce nemovitosti
 • Pravidelná přítomnost v domě pro umožnění osobního kontaktu s vlastníky jednotek Evidence jejich požadavků a návrhy řešení
 • Odpovědnost za vedení účetnictví, účetní závěrky, návrhu rozpočtu
 • Uzavírání smluv dle usnesení shromáždění
 • Dohled nad finančními toky SVJ a jejich kontrola
 • Včasná komunikace s právníky či advokáty za účelem vymáhání pohledávek a dluhů za SVJ.

Potřebujete více informaci?

KONTAKTOVAT