Profesionální předseda SVJ

posted in: AKTUALITY | 0

Profesionální předseda SVJ, přináší řadu výhod, které mohou výrazně zlepšit správu a řízení bytových jednotek a společných prostorů v bytových komplexech. Zde jsou některé z hlavních výhod profesionálního předsedy SVJ:   **Efektivní finanční správa**: Profesionální předseda SVJ má odborné znalosti … Continued

Výhody profesionálního předseda SVJ

posted in: AKTUALITY | 0

Klíčový hráč v péči o dům Společenství vlastníků jednotek sdružuje vlastníky bytových a nebytových jednotek v bytovém domě. Předseda SVJ hraje klíčovou roli v řízení a správě společných částí domu. Role profesionálního předsedy SVJ Profesionální předseda SVJ je osoba s … Continued

Výběr profesionálního předsedy SVJ

posted in: AKTUALITY | 0

Klíčová kritéria Výběr správného profesionálního předsedy je klíčovým krokem pro úspěšnou správu bytového domu. Zde jsme pro Vás připravili některá kritéria, která by měla SVJ zvážit při výběru:   Odborné kvalifikace a zkušenosti: Předseda by měl mít dostatečné vzdělání a … Continued

Rozúčtování tepla a teplé vody v SVJ

posted in: AKTUALITY | 0

Rozúčtování tepla a teplé vody je důležitou záležitostí pro každé společenství vlastníků jednotek (SVJ), které má v budově centrální topení a ohřev vody. Tato záležitost se týká rozdělení nákladů mezi jednotlivé vlastníky jednotek podle skutečné spotřeby tepla a teplé vody. … Continued

Správné a spravedlivé rozúčtování tepla a TUV

posted in: AKTUALITY | 0

Určení správných ploch pro vyúčtování tepla a TUV v rámci SVJ je důležité pro správné rozdělení nákladů mezi jednotlivé vlastníky bytů. Plocha je důležitá pro výpočet nákladů na teplo, protože se na základě ní určuje základní složka nákladů na teplo … Continued

Datové schránky povinné i pro SVJ od 1.1.2023

posted in: AKTUALITY | 0

Byla schválena novela zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která stanovila pro SVJ povinnost mít od 1.1.2023 datovou schránku. Je tedy důležité, aby se SVJ na datovou schránku připravila. Datové schránky budou jednotlivým, které ji … Continued

Správa bytů v pronájmu

posted in: AKTUALITY | 0

Pro koho je správa bytů v pronájmu určena? Správa bytů v pronájmu je určena pro každého majitele nájemního bytu, kteří si chtějí ulehčit od veškerých starostí a povinností a převést správu bytu v pronájmu na profesionály. Od jakých starostí Vám profesionální … Continued

Profesionální správce SVJ, jeho činnosti a výhody

posted in: AKTUALITY | 0

Kdo je profesionální správce SVJ? Profesionální správce SVJ neboli profesionální předseda SVJ je statutárním orgánem SVJ, nese zodpovědnost za dané SVJ a jeho činnost je kontrolována revizorem či kontrolní komisí z řad členů SVJ. Profesionální správce SVJ vždy jedná dle … Continued

Může se shromáždění vlastníků jednotek zúčastnit třetí osoba?

posted in: AKTUALITY | 0

Shromáždění společenství vlastníků představuje v souladu s ust. § 1205 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nejvyšší orgán společenství vlastníků. Je orgánem kolektivním a tvoří jej všichni vlastníci jednotek. Prostřednictvím shromáždění pak … Continued

Příjmy ze společných částí domu – SVJ

posted in: AKTUALITY | 0

Obecné informace k příjmům ze společných částí domu: Příjmy z nájemného ze společných prostor (např. příjmy z pronájmu pozemku, sušárny pronajímané jako sklad, z pronájmu štítové stěny jako reklamní plochy atd.) a ostatní příjmy plynoucí ze společných prostor (např. příjmy z práva umístit telekomunikační či … Continued

Časté dotazy spojené se schůzí shromáždění SVJ

posted in: AKTUALITY | 0

Může se shromáždění zúčastnit třetí osoba? Shromáždění společenství vlastníků představuje v souladu s ust. § 1205 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nejvyšší orgán společenství vlastníků. Je orgánem kolektivním a tvoří jej všichni vlastníci … Continued

Kolik se má platit do „fondu oprav“?

posted in: AKTUALITY | 0

Každý dům nazývá dlouhodobé zálohy na opravy domu – příspěvky na správu domu a pozemku jinak. Nejběžnější vžitý název je „fond oprav“. Zákonem není stanovena žádná minimální výše příspěvku do tzv. “fondu oprav”, ale obecně lze říci, že čím horší … Continued

Ceny nemovitostí rostou nepřetržitě od roku 2014

posted in: AKTUALITY | 0

Od roku 2000 se tempo růstu cen tuzemských bytů významně zvyšovalo již potřetí. Poprvé v roce 2003 před vstupem do EU a podruhé v roce 2008 v souvislosti s realitním boomem v mnoha evropských zemích. Nynější fáze růstu začala v roce 2014. Od té doby ceny … Continued

Zaplacení daně z nemovitých věcí za rok 2017

posted in: AKTUALITY | 0

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitostí končí 31. května 2017 (nebo právní splátka). Daň z nemovitých věcí má proti jiným daním jednu odlišnost – a to, že se platí dopředu. Další odlišností je, že se přiznání k dani z nemovitosti podává … Continued

Odměna členů výboru / předsedy společenství.

posted in: AKTUALITY | 0

I když mnoho členů výboru či statutárních předsedů se s nadšením a obětavostí z počátku vrhali zcela zdarma do výkonů funkcí ve společenství, po čase přišlo rozčarování a deziluze. Jako každé řízení společnosti, tak i řízení SVJ vyžaduje zkušenosti, technické znalostí, právní … Continued

Vklad do katastru nemovitostí

posted in: AKTUALITY | 0

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených, práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí obsahuje řadu důležitých údajů o pozemcích a vybraných stavbách a o jejich … Continued

Základní pojmy a právní úprava spojené s vyúčtováním

posted in: AKTUALITY | 0

Služby jsou: 1.      konzumované ve společných částech domu, kterými jsou především: 1.1.   úklid společných částí domu, 1.2.   odvoz komunálního odpadu, 1.3.   provoz výtahu, 1.4.   spotřeba elektrické energie ve společných částech domu (zejména osvětlení), 1.5.   rozhlasové a televizní rozvody, 1.6.   provoz … Continued

Co dělat, když měním adresu trvalého bydliště

posted in: AKTUALITY | 0

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky. Následujícím … Continued

Stavební produkce v roce 2016 klesla o 7,6 %

posted in: AKTUALITY | 0

Stavební produkce v prosinci 2016 vzrostla meziročně reálně o 1,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,5 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 21,1 %. Bylo zahájeno meziročně o 19,9 % bytů více. Dokončeno bylo … Continued

Státní úřady ani finanční instituce neuznávají Centrální registr dlužníků České republiky (CERD)

posted in: AKTUALITY | 0

Úřad pro ochranu osobních údajů varuje před činností provozovatele registru „Centrální registr dlužníků České republiky“ (CERD), který anoncuje vydávání za úplatu potvrzení o bezdlužnosti. Přes varování státních orgánů, finančních institucí i řady odborníků také v minulém roce lidé platili za potvrzení … Continued

Údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail

posted in: AKTUALITY | 0

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky. Poplatník přihlášený k této službě obdrží na e-mail kompletní informaci s údaji pro placení daně. Tato informace bude obsahovat … Continued

Státní podpory bydlení

posted in: AKTUALITY | 0

Máte v úmyslu stavět, rekonstruovat či jinak zušlechťovat svoje bydlení? Přemýšlíte i o dalších formách pomoci, než jsou klasické hypotéční úvěry, ale nejste si jisti, zda přesně víte, jaké možnosti se vám nabízejí? Sledujte náš lednový seriál. Nejen stavba, ale … Continued

Správa domu bez vzniku společenství vlastníků jednotek

posted in: AKTUALITY | 0

Občanský zákoník upravuje rovněž správu domu a pozemku v případech, kdy nevzniklo společenství vlastníků jednotek. Pojďme si tak přiblížit tuto problematiku z pohledu nového občanského zákoníku. Občanský zákoník stanovuje, že nevzniklo-li společenství vlastníků jednotek, použijí se na správu domu a pozemku … Continued

Vlastnictví zavazuje

posted in: AKTUALITY | 0

Vlastnické právo je nejširším věcným právem. Vlastnictví však neznamená absolutní volnost při nakládání s věcí. Právní řád stanovuje určité pravidla, povinnosti a omezení vlastníka věci. Základní vyjádření takové podstaty vlastnického práva nalezneme v Listině základních práv a svobod, která v … Continued

Než uzavřete pojištění – práva a povinnosti

posted in: AKTUALITY | 0

Pojištěním myslíme „na zadní kolečka“, proto bychom měli dbát na to, aby se nám stalo dobrým slohou, nikoli zlým pánem. Na počátku je důležité si uvědomit, že pojištění je služba přesně definovaná smlouvou. Než  ji podepíšeme, měli bychom si ohlídat … Continued

Chci nabídku
close slider

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel vyřízení poptávky