Může se shromáždění vlastníků jednotek zúčastnit třetí osoba?

posted in: AKTUALITY | 0

Shromáždění společenství vlastníků představuje v souladu s ust. § 1205 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nejvyšší orgán společenství vlastníků. Je orgánem kolektivním a tvoří jej všichni vlastníci jednotek. Prostřednictvím shromáždění pak dochází k realizaci vůle členů společenství ve formě přijatých rozhodnutí.

Účast třetích osob na schůzi shromáždění je v zásadě možná, a to např. notář, správce atd. i pokud si tuto třetí osobu přivede na schůzi některý z členů jako např. svého poradce. Účast třetích osob bych přitom doporučila zaznamenat v zápisu z dané schůze shromáždění (včetně identifikačních údajů přítomných osob).

Co se týče přítomnosti veřejnosti na schůzi shromáždění, tedy osob bez vazby na některého z vlastníků jednotek nebo přítomných na žádost společenství, domnívám se, že taková účast bez dalšího možná není. Z tohoto pohledu tedy schůze shromáždění není veřejná, resp. veřejnost není oprávněna se schůze účastnit.

Ve stanovách je možné ukotvit pravidlo, že účast třetích osob bude povolena pouze v případě, kdy jí nebude narušen průběh schůze, případně pravidlo, že o povolení účasti nečlenů společenství (bez zmocnění od člena společenství) na schůzi shromáždění se bude v každém jednotlivém případě hlasovat.

 

Nenašli jste co jste hledali? Pošlete nám Váš dotaz na svjpredseda@svjpredseda.cz