Datové schránky povinné i pro SVJ od 1.1.2023

posted in: AKTUALITY | 0

Byla schválena novela zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která stanovila pro SVJ povinnost mít od 1.1.2023 datovou schránku. Je tedy důležité, aby se SVJ na datovou schránku připravila. Datové schránky budou jednotlivým, které ji … Continued

Správa bytů v pronájmu

posted in: AKTUALITY | 0

Pro koho je správa bytů v pronájmu určena? Správa bytů v pronájmu je určena pro každého majitele nájemního bytu, kteří si chtějí ulehčit od veškerých starostí a povinností a převést správu bytu v pronájmu na profesionály. Od jakých starostí Vám profesionální … Continued

Profesionální správce SVJ, jeho činnosti a výhody

posted in: AKTUALITY | 0

Kdo je profesionální správce SVJ? Profesionální správce SVJ neboli profesionální předseda SVJ je statutárním orgánem SVJ, nese zodpovědnost za dané SVJ a jeho činnost je kontrolována revizorem či kontrolní komisí z řad členů SVJ. Profesionální správce SVJ vždy jedná dle … Continued

Může se shromáždění vlastníků jednotek zúčastnit třetí osoba?

posted in: AKTUALITY | 0

Shromáždění společenství vlastníků představuje v souladu s ust. § 1205 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nejvyšší orgán společenství vlastníků. Je orgánem kolektivním a tvoří jej všichni vlastníci jednotek. Prostřednictvím shromáždění pak … Continued

Chci nabídku
close slider

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel vyřízení poptávky