Zájem o funkci předsedy SVJ, stále více SVJ volí funkci externího předsedy SVJ

posted in: AKTUALITY | 0

Funkční období statutárního orgánu SVJ trvá zpravidla 5 let, pokud stanovy neurčí jinak. Po ukončení funkčního období statutárního orgánu společenství vlastníků SVJ, tedy jak členů výboru, tak popřípadě předsedy SVJ, dochází na shromáždění vlastníků k nové volbě.

 

V současné době velmi výrazně opadá zájem vlastníků o činnost ve výboru.

Pokud už někdo projeví zájem o výkon ve statutárním orgánu SVJ , často nikdo z členů nechce být samostatným předsedou SVJ.

 

Důležité je také vědět, že zodpovědnost mají všichni členové výboru stejnou. Nikdo nemůže být tzv. do počtu bez zodpovědnosti.  Zápisem v rejstříku společenství se stává i člen výboru statutárním orgánem a přebírá odpovědnost za chod společenství.

 

V případě, že o funkci statutárního orgánu  nemá zájem nebo společenství nezvolilo nikoho ze zájemců z řad vlastníků, existují další varianty:

  • Jednou z nich je podání návrhu k soudu na určení opatrovníka společenství. Jedná se e pouze o dočasné řešení. Úkolem opatrovníka je dovést společenství k řádnému statutárnímu orgánu. Finančně znamená pro společenství poměrně zátěž, protože role opatrovníka bývá svěřena osobě s právním vzděláním a sazba za výkon opatrovnictví není malá.
  • Další variantou, jak zajistit společenství SVJ statutární orgán, je pověřit výkonem funkce profesionálního předsedu SVJ, který v domě nebydlí (novela občanského zákoníku 89/2012Sb. umožňuje výkon funkce třetí osobě, pokud si společenství nezakáže). U této varianty je nutné si vybrat předsedu, který předpoklady pro výkon funkce. Je pro tyto účely pojištěn a rozumí všem oborů spojeným se správou nemovitostí.

 

Je tedy třeba počítat s výdajem pro SVJ. Služba externího předsedy je placená formou přímého nákladu, tedy neplatí se odvody za zaměstnance jako v případě fyzických osob. Platí se za převzetí odpovědnosti za společenství vlastníků a  profesionální řízení SVJ.
Vlastníci však mají jistotu, že je o dům postaráno nejen po technické, ale i po ekonomické a právní stránce. Tyto oblasti správy jsou výbory často podceňovány a z naší zkušenosti jsou nejdůležitější.

 

Správný profesionální předseda SVJ má bohaté zkušenosti s řízením SVJ a současně má profesionální předseda SVJ  kolem sebe  tým odborníků, kteří mohou erudovaně posoudit různé případy, tak aby našli pro vaše SVJ ty nejlepší řešení.

 

 

V případě, že podobnou situaci řešíte, neváhejte se na nás obrátit.    Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel vyřízení poptávky