Datové schránky povinné i pro SVJ od 1.1.2023

posted in: AKTUALITY | 0

Byla schválena novela zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která stanovila pro SVJ povinnost mít od 1.1.2023 datovou schránku.

Je tedy důležité, aby se SVJ na datovou schránku připravila.

Datové schránky budou jednotlivým, které ji ještě datovou schránku nemají, zřizovány automaticky a to v období od ledna do března 2023. Datové schránky budou zřizovány postupně v tomto období.

Jakmile bude zřízena schránka pro vaše SVJ, budou zaslány přístupové údaje doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště všem členům statutárního orgánu.

Informace k datovým stránkám najdete na:

https://www.datoveschranky.info/

 

Potřebuje Váš dům profesionálního předsedu, které bude mimo jiné mít na starost datovou schránku?    Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel vyřízení poptávky