Státní podpory bydlení

posted in: AKTUALITY | 0

Máte v úmyslu stavět, rekonstruovat či jinak zušlechťovat svoje bydlení?

Přemýšlíte i o dalších formách pomoci, než jsou klasické hypotéční úvěry, ale nejste si jisti, zda přesně víte, jaké možnosti se vám nabízejí? Sledujte náš lednový seriál.

Nejen stavba, ale i „pouhá“ rekonstrukce vyžaduje pečlivou přípravu. S rozmyslem vybíráme architekty, stavaře, hledáme nejlepší dodavatele potřebných materiálů a pochopitelně počítáme. Finanční úvaha je alfou a omegou veškerých příprav. A počítat musíme vskutku pečlivě, ve hře jsou častokrát celoživotní úspory či mnohaletý závazek, který jsme zvyklí označovat jako splátkový kalendář. Internet nás je schopen zahltit nejrůznějšími informacemi, k některým se ale „proklikáváme“ postupně a pomalu, zvlášť když jsme v oboru pouhými laiky.

Že existují státní podpory bydlení, mnozí v základních obrysech tuší, o podrobnostech už však třeba vědí míň. Proto jsme se rozhodli připravit pomůcku –stručný průvodce možnostmi, které v oblasti bydlení stát nabízí.

Dotace i úvěry

Státní podpory bydlení se dělí na dotační a úvěrové.

K dotačním náleží

·         Integrovaný regionální operační program (IROP), široce zaměřený program administrovaný Ministerstvem pro místní rozvoj, směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky,

·         Program podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj (regenerace sídlišť, podporované byty – pečovatelské, vstupní, komunitní bydlení seniorů; olověné rozvody, bytové domy bez bariér)

·         Nová zelená úsporám (NZÚ), program Ministerstva životního prostředí zaměřený ne energetické úspory budov.

·         Program EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřený na realizaci energeticky úsporných opaření, na zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti. Je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie.

Úvěrové programy

Programy Státního fondu rozvoje bydlení:

·         Panel 2013+ na revitalizaci bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby (panel, cihla),

·         Program Výstavby – na výstavbu či přestavbu nájemních bytů a domů pro vymezenou skupinu obyvatel,

·         Program 600 – pro mladé do 36 let pečující o dítě do šesti let na pořízení obydlí,

·         Program 150 – pro mladé do 36 let na rekonstrukce a modernizace,

·         Program Živel – na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou,

·         Program Záruk – na splácení investičních úvěrů určených na výstavbu nájemních bytů a infrastruktury,

·         Program Pro obce – ke krytí nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytů.

Zdroj: portalobydleni.cz

 
Nenašli jste co jste hledali? Pošlete nám Váš dotaz na svjpredseda@svjpredseda.cz