HLASOVÁNÍ NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ SVJ – SPRÁVCE HLASOVÁNÍ

posted in: AKTUALITY | 0

Po několika letech předsedání a vedení shromáždění SVJ, víme, jak náročný a zdlouhavý je proces sčítání a vyhodnocení hlasování. Díky zkušenostem s SVJ a efektivnímu hlasovacímu programu, vám nabízíme významné zrychlení a zefektivnění hlasování na schůzi vašeho SVJ. Pomůžeme vám s průběhem hlasování SVJ, dohlédnout na legitimitu hlasování a usnadnit tak celý průběh schůze.

V první řadě se řídíme instrukcemi výboru společenství vlastníků a snažíme se jim pomoci. Správce hlasování se postará o vše, od prezence, kontroly OP a plných mocí, až po vyhlášení výsledků hlasování.

Samozřejmě si můžete objednat i verzi se zhotovením zápisu.

V případě že shromáždění nedosáhne potřebného procenta pro usnášení schopnost – tj. více než 50% přítomných hlasů, neplatíte plnou cenu.

Nejen, že si budete jisti, že vše probíhá tak jak má, ale i samotný čas shromáždění SVJ se markantně zkrátí.

Naši službu Správce hlasování si objednejte přes formulář níže, nebo volejte na číslo +420 281 916 627    Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel vyřízení poptávky