INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROFESIONÁLNÍHO PŘEDSEDY SVJ!

posted in: služby | 0

Každý dům má své možnosti a potřeby, proto se vždy zaměřujeme na tyto priority. Každá budova je prověřena po technické stránce a to vždy odborníky v jednotlivých odvětvích. Dále každé SVJ potřebuje individuální ekonomické nastavení, a to ať odpovídajícím pojištěním, správném nastavení vymáhání případných pohledávek ať z řad vlastníků, či jiných subjektů a v neposlední řadě je potřeba vždy správně připravit rozpočet a vidět trochu víc i do budoucna, aby dům nebyl vystaven riziku velkých havárií a podobným nepříjemným záležitostem. Profesionální předseda je vždy rád za nápady jednotlivých vlastníků a jejich začleněním do procesu chodu domu dokážeme nemovitosti nastavit tak, aby se Vám bydlelo lépe.

V případě, že současný výbor SVJ nemá dostatečný prostor na vedení SVJ, protože mají svou každodenní práci, případně není ve vícečlenném výboru vůle k společnému řešení, či dokonce nemůžete najít svého předsedu SVJ, protože nechce nikdo vzít na sebe tuto velkou odpovědnost, obraťte se na nás. Osobně Vás navštívíme a vytvoříme pro Váš dům individuální nabídku na funkci Profesionálního předsedy a vysvětlíme vše potřebné.


Potřebujete více informaci?

KONTAKTOVAT