Příjmy ze společných částí domu – SVJ

posted in: AKTUALITY | 0

Obecné informace k příjmům ze společných částí domu: Příjmy z nájemného ze společných prostor (např. příjmy z pronájmu pozemku, sušárny pronajímané jako sklad, z pronájmu štítové stěny jako reklamní plochy atd.) a ostatní příjmy plynoucí ze společných prostor (např. příjmy z práva umístit telekomunikační či … Continued

Časté dotazy spojené se schůzí shromáždění SVJ

posted in: AKTUALITY | 0

Může se shromáždění zúčastnit třetí osoba? Shromáždění společenství vlastníků představuje v souladu s ust. § 1205 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nejvyšší orgán společenství vlastníků. Je orgánem kolektivním a tvoří jej všichni vlastníci … Continued

Kolik se má platit do „fondu oprav“?

posted in: AKTUALITY | 0

Každý dům nazývá dlouhodobé zálohy na opravy domu – příspěvky na správu domu a pozemku jinak. Nejběžnější vžitý název je „fond oprav“. Zákonem není stanovena žádná minimální výše příspěvku do tzv. “fondu oprav”, ale obecně lze říci, že čím horší … Continued

Ceny nemovitostí rostou nepřetržitě od roku 2014

posted in: AKTUALITY | 0

Od roku 2000 se tempo růstu cen tuzemských bytů významně zvyšovalo již potřetí. Poprvé v roce 2003 před vstupem do EU a podruhé v roce 2008 v souvislosti s realitním boomem v mnoha evropských zemích. Nynější fáze růstu začala v roce 2014. Od té doby ceny … Continued

Zaplacení daně z nemovitých věcí za rok 2017

posted in: AKTUALITY | 0

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitostí končí 31. května 2017 (nebo právní splátka). Daň z nemovitých věcí má proti jiným daním jednu odlišnost – a to, že se platí dopředu. Další odlišností je, že se přiznání k dani z nemovitosti podává … Continued

Odměna členů výboru / předsedy společenství.

posted in: AKTUALITY | 0

I když mnoho členů výboru či statutárních předsedů se s nadšením a obětavostí z počátku vrhali zcela zdarma do výkonů funkcí ve společenství, po čase přišlo rozčarování a deziluze. Jako každé řízení společnosti, tak i řízení SVJ vyžaduje zkušenosti, technické znalostí, právní … Continued

Vklad do katastru nemovitostí

posted in: AKTUALITY | 0

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených, práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí obsahuje řadu důležitých údajů o pozemcích a vybraných stavbách a o jejich … Continued

Základní pojmy a právní úprava spojené s vyúčtováním

posted in: AKTUALITY | 0

Služby jsou: 1.      konzumované ve společných částech domu, kterými jsou především: 1.1.   úklid společných částí domu, 1.2.   odvoz komunálního odpadu, 1.3.   provoz výtahu, 1.4.   spotřeba elektrické energie ve společných částech domu (zejména osvětlení), 1.5.   rozhlasové a televizní rozvody, 1.6.   provoz … Continued

Co dělat, když měním adresu trvalého bydliště

posted in: AKTUALITY | 0

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky. Následujícím … Continued

Stavební produkce v roce 2016 klesla o 7,6 %

posted in: AKTUALITY | 0

Stavební produkce v prosinci 2016 vzrostla meziročně reálně o 1,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,5 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 21,1 %. Bylo zahájeno meziročně o 19,9 % bytů více. Dokončeno bylo … Continued

Chci nabídku
close slider

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel vyřízení poptávky